Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2017 14:17, số lượt xem: 150

Trời sao xử tội thời gian qua
Biết đâu yêu nhớ trải bao mùa
Ẩm ướt bão mưa từng cơn đến
Sao số phận đời có thiệt thua

Trời sao cho cách trở xa nhau
Dạo bước trong mơ từng đêm khuya
Thơ thẩn bao mùa thu thăm viếng
Nét thơ in xuống với giọt mưa

11:05 đêm 28.02.2013
đêm nay cảm khó ngủ, ngồi ghi bài thơ này