Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 12:21, số lượt xem: 138

Trọn đêm anh ngồi ngó
Chân trời bóng ai xa
Để giảm cơn lòng nhớ
Trong mơ thấy thiết tha

Trọn lòng từng đêm thanh
Yêu thương chẳng an lành
Vẫn xa nhau bên đó
Dài cơn nhớ đêm thanh

Trọn lòng anh nhớ em
Cầu bão mưa phai tàn
Biển nối bờ nhau ấy
Đêm thấy bên cạnh em

Trọn lòng anh yêu em
Cầu cho duyên an lành
Trời trao đôi mình đó
Đêm về có bóng em

08:00 đêm 16.10.2015
trọn lòng nhớ một người đêm nay