Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/08/2016 10:47, số lượt xem: 169

Sắp đến ngày hẹn hẹn hò Ba ‎
tuần trăng tháng sáu lang thang về ‎
ngày Ba ra đi suối vàng đó ‎
út còn ghi nhớ từng năm qua ‎

Gần rằm tháng sáu nhớ ngày xưa ‎
cổ tích từng chuyện Ba kể nghe ‎
lang thang với Ba chiều buông ấy ‎
gần rằm tháng sáu thấy nhớ Ba ‎

Năm nào út cũng theo lối xưa ‎
rượu hoa mâm trái mời Ba về ‎
đọc chút kính thơ út ghi đó ‎
chuyện trò trong lòng út nhớ Ba ‎

Ba nhớ về thăm đọc kính thơ ‎
để út được vui ngày giỗ về ‎
út gom bài thơ chờ Ba đó ‎
Ba đừng quên về đọc thơ nghe ‎


12:00 đêm 09.07.2014 ‎
mấy ngà nữa giỗ Ba, đêm nay ‎
ngồi nhớ Ba. ‎