Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2018 21:32, số lượt xem: 98

Ngồi khoe trăng nướng đêm dài
Lờ dờ cơn mộng phủ đầy lòng đêm
Ánh trăng ru bóng sông thương
Lặng lặng mặt nước ngả nghiêng ánh vàng
Sông trăng quá đẹp như nàng
Sông lòng thì thấy bão vương mây mù
Bến sông im lặng ngủ mơ
Bến lòng thì thấy thẩn thơ chờ người

10.30 đêm 29.12.2013
ngồi thơ thẩn qua đêm dài