Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 20:21, số lượt xem: 117

Trăng kho dài mãi đêm nay
Lọt qua khe lá lung lay thấy sầu
Hồn trôi thơ thẩn trời cao
Bến sông trăng mộng đường nào anh đi
Ngồi xuống dài giấc đêm khuya
Đêm nay đưa tiễn ánh trăng đi về
Ánh trăng còn biết đường đi
Lòng người sao thấy mịt mù gió mây

11:40 đêm 12.01.2013
lòng thấy thẩn thơ chờ người