Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2019 20:34, số lượt xem: 70

Trăm bờ trăm bến sao hay
Trăm năm duyên nợ đêm ngày cầu xin
Trăm đêm lòng chẳng lặng im
Trăm sầu trăm vắng ai đền bên nhau
Trăm xa trăm cách đêm sầu
Trăm gom trăm nhặt từng câu gửi về
Trăm đêm trăng đẹp vàng khuya
Trăm ngồi trăm viết dòng thơ vắng hồn
Trăm cưng trăm quý nghìn thương
Trăm đêm trăm vắng ngồi buồn mình anh
Trăm lòng trăm nhớ đêm mong
Trăm tim trăm tiếng thì thầm gọi nhau
Trăm yêu trăm nhớ thêm sầu
Trăm chờ trăm đợi bao lâu bên nàng

10.30 đêm 07.02.2017
hồn đêm lang thang thì thào trên môi đêm