Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2019 20:10, số lượt xem: 69

Một mình ngồi xuống u sầu
Mùa thu đã tới cơn ngâu lại về
Duyên tình ngày vắng đêm xa
Nợ đời duyên số thiết tha nhớ người
Trời trao trời tặng duyên đời
Hỏi ai nào biết đâu nơi bến bờ
Từng đêm ngồi xuống đến khuya
Vầng trăng thao thức đêm về hỏi nhau
Tuần trăng vàng đẹp tô màu
Gửi lời thương nhớ canh sầu bến xa
Cầu trăng đưa tới bên kia
Lòng người xa cách đêm về buồn sâu
Thương yêu thì đã bao lâu
Đêm buồn đêm ngóng lòng sầu đổ mưa
Cầu cho chung bến chung bờ
Rừng nào không lá trăm mùa cô đơn

10.30 giờ đêm 29.01.2017
lạnh lùng một mình sống
đêm nay lòng thêm nhớ người