Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 23:15, số lượt xem: 90

Trên dòng thơ lạnh dài thời gian
Trên dòng suối chảy qua núi rừng
Trên dòng thơ đêm bao năm đó
Trên dòng thương nhớ đã bao năm

Trên dòng thời gian ghi lời thương
Trên dòng mơ đêm gợn lòng buồn
Trên dòng mưa khuya dài hạt đó
Trên dòng cưng quý còn vấn vương

Trên dòng nhớ ai mãi mãi mong
Trên dòng chờ trông vẫn một lòng
Trên dòng sông trôi xa nhau ấy
Trên dòng suối cạn in dấu ai

09:30 đêm 31.01.2014
trên dòng thơ đêm nay như có bóng ai