Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 20:24, số lượt xem: 61

Trên dòng thơ đêm nay
Bóng ai sầu sầu đây
Bốn khung trời đêm vắng
Tên ai trên thơ này

Trên dòng thơ đêm nay
In vết một bóng ai
Dài trên dòng thơ lạnh
Lang thang năm canh dài

Trên dòng thơ đêm nay
Ghi xuống tới một người
Bên trời xa nào đó
Đã thương thời gian dài

Trên dòng thơ đêm nay
Lời yêu thương phủ đầy
Chờ tặng trao nhau đó
Cầu cho có ngày mai

11.00 đêm 08.10.2106
ngồi ghi dòng thơ lòng nhớ em