Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 21:59, số lượt xem: 97

Bóng người in nét núi sông ơi
In vết chờ mong thời gian dài
Cỏ cây thu đến lá rơi rụng
Sầu nhớ từng đêm ngày nào nguôi

Ngày xa đêm tới đứng lại ngồi
Duyên số đường đời thơ thẩn ơi
Trải bao cơn lạnh thời gian ấy
Tặng ai ai lấy trái tim này

10:10 đêm 26.05.2012
ngày mai duyên tình là ai thơ thẩn
một mình buồn vui với ý thơ