Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:39, số lượt xem: 178

Trà buồn thêm nhớ tới người
Lầu thơ lạnh lẽo buồn vơi đêm dài
Trà buồn ly cạn có ai
Thơ đề đêm vắng ngóng hoài chờ mong
Đêm nay chẳng có ánh trăng
Mờ mờ ảo ảo sương giăng mịt mù
Nhạc buồn chẳng khác tình thơ
Trà buồn ngồi rót bao mùa trôi qua

11:30 đêm 21.07.2013
nếm trà uống trăng vơi vơi buồn với thời gian