Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 14:18, số lượt xem: 132

Trời khóc buồn đêm nay
đổ hạt mưa rơi đầy
nghe tiếng hiên ngoài đó
ẩm ướt mãi đêm dài

Tiếng hạt mưa gọi ai
lòng anh thấy buồn vơi
ẩm ướt như mưa đó
gợn lòng nhớ em ơi

Tiếng tiếng trong lòng anh
trà trộn tiếng mưa đêm
hạt mỏng hạt dầy ấy
lòng anh thấy buồn thêm

Tiếng tiếng trong tim anh
như tiếng mưa ngoài thềm
đua nhau như kêu gọi
tiếng mời tiếng nhớ em

08:00 đêm 30.05.2015
gửi tiếng lòng tới người đêm nay