Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 21:05, số lượt xem: 108

Tiếng tim reo đổ ngập đêm khuya
Reo cả thời gian phảng phất qua
Reo những canh dài thầm thương ngóng
Reo đổ từng trạm buồn đôi khi

Tiếng reo tới người một bóng xưa
Tiếng lòng thương nhớ chiều gió đưa
Tiếng xào xạc lá theo gió thổi
Như tiếng chào trôi bóng đã xa

12:05 đêm 09.11.2012
càng ngóng thêm thấy như xa mãi xa