15.00
Đăng ngày 09/07/2017 20:55, số lượt xem: 144

Tiếng đàn tiếng nhạc đêm khuya
Ngồi nghe chợt nhớ đường khuya bóng người
Trôi theo tiếng nhạc đêm nay
Thơ thẩn ngồi ngắm gió mây cuối trời
Thương thương nhớ nhớ bóng ai
Nhạc buồn đêm vắng lay lay trong hồn
Hiên ngoài trăng đẹp vàng buông
Chợt tiếng tim đổ gọi thương nhớ người

08.00 đêm 28.03.2012
ngồi nói chuyện với lòng đêm nay