15.00
Đăng ngày 10/07/2017 20:17, số lượt xem: 94

Tiếng nhớ từng đêm gửi gió mây
Tiếng reo thời gian chẳng vui đầy
Reo mãi từng cơn dài mong nhớ
Dài trong giấc mơ cạn lòng say

Tiếng yêu tim đổ tặng ai đây
Tặng ai cho yên ấm đêm ngày
Hay gom kỉ niệm yêu thương lại
Để ngóng chờ ai tặng một người

08.00 đêm 18.03.2012
ngồi làm bạn với tiếng tim đổ