Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2019 07:43, số lượt xem: 57

Tiếng gió phảng phất đong đưa
Tiếng gió như báo đêm thừa vắng em
Tiếng gió cào cấu cả tim
Tiếng gió nào biết lòng đêm buồn sầu
Tiếng lòng anh đổ bao lâu
Tiếng thương tiếng nhớ tiếng sầu tiếc xa
Tiếng yêu đã trải mấy mùa
Tiếng lòng vẫn gửi đêm khuya từng ngày
Tiếng lòng đêm đổ nhớ người
Tiếng gọi gọi mãi bên trời bóng em
Tiếng tim anh nhớ từng đêm
Tiếng buồn tiếng nhớ sầu thương một trời
Tiếng em đêm vắng bên tai
Tiếng hẹn hò hứa mai ngày chẳng quên

08.00 đêm 09.12.2016
ngồi nhớ ngày đầu mình quen nhau