Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/02/2019 22:36, số lượt xem: 81

Tiếng gió nửa đêm khuya
Chợt tỉnh giấc đêm mờ
Thơ thẩn anh ngồi ngó
Lòng thêm nhớ em xa

Tiếng gió nửa đêm khuya
Lọt qua khe cửa về
Như đánh thức anh dậy
Để nhớ em đêm khuya

Tiếng gió nửa đêm khuya
Như gọi hồn anh đi
Nơi nào có em đó
Sầu sầu lạnh đôi mi

Tiếng gió nửa đêm khuya
Gợn lòng đêm thẫn thờ
Xào xạc hiên ngoài đó
Hạt gió vướng trên mi

08.00 đêm 24.11.2016
sầu vơi lạnh bờ mi nhớ người