15.00
Đăng ngày 10/05/2017 19:53, số lượt xem: 121

Giấc mơ nào cũng có tiếng vọng xa
Như em gọi anh gọi bao tiếng chờ
Trong mơ nào đôi mình hình như thấy
Vang vang vọng bên tai dài trong mơ

Trong mơ gọi xao xuyến cả lòng khuya
Chợt choàng đêm canh vắng lòng đổ mưa
Biết sao đây một mình đêm buông đó
Gom vào lòng ghi xuống thành dòng thơ

Tiếng của ai như vọng trong giấc mơ
Gợn lòng anh xao xuyến trong đêm mờ
Gối ngủ ôm trong tay canh dài ấy
Lạnh giá đêm lạnh lòng lạnh đêm khuya

Mỗi đêm nghe tiếng gọi trong tim về
Thêm cơn sầu cơn vắng cảnh trời khuya
Tiếng trong mơ tiếng lòng từng đêm đó
Thêm lòng cưng lòng quý nhớ em ơi

10:00 đêm 21.01.2016
mang mang trong lòng lòng xao xuyến thương