Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2019 20:12, số lượt xem: 73

Đêm nay trời tối thấy chẳng vui
Chẳng có ánh trăng tô sắc trời
Phe phẩy cơn gió thêm sầu vắng
Chẳng nói năng gì được tỏ lời

Đêm nay trời buồn chẳng nói ai
Rồi trôi vào khuya từng canh mời
Như báo đêm nay ly trà vắng
Nhạt nhạt trên môi lòng nhớ người

Đêm nay mưa rơi lạnh lạnh ơi
Chẳng có ánh trăng tôi sắc trời
Hạt mưa dài giọt đua nhau đổ
Để lại tiếng mưa tiếng gọi người

08.45 giờ đêm 30.01.2017
lất phất hạt mưa với tiếng lòng