Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:55, số lượt xem: 83

Tiếng ai vọng từ xa
Hay tiếng gió đêm khuya
Nhưng tiếng không phải gió
Nghe như có tiếng em

Tiếng mưa gió đêm khuya
Như đưa tiếng gọi chờ
Từ trời xa đâu đến
Như tiếng sầu vơi chia

Tiếng ai gọi đêm khuya
Cầu tiếng đó em đưa
Từ khung trời góc đó
Khỏi một mình trong đêm

Tiếng lạnh lùng lạnh khuya
Nghe tim đổ từng giờ
Như gọi nhau trong mộng
Vang vọng bầu trời khuya

09.45 đêm 13.08.2016
như vang vọng tiếng em buồn
không ngủ đêm nay