Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2017 22:37, số lượt xem: 178

Tiếng đông đã sang với sương mù
Hỏi ai hong ấm lòng đêm khuya
Tiếng đông đã gọi hiên ngoài ấy
Trong lòng thấy ngập bão tố mưa

Tiếng sương đã gọi hiên ngoài khuya
Phủ trắng trời thanh phủ sương mờ
Tiếng sương hỏi vẽ bóng ai đó
Mà sao chẳng rõ trong lòng khuya

Tiếng lòng như gọi bóng ai xa
Trong cõi đông sang đã mấy mùa
Tiếng thầm tiếng thương sương đông phủ
Nhắc nhủ trong lòng bão tố mưa

Tiếng tim rơi đổ dài đêm khuya
Tặng nhau thời gian bước hững hờ
Tiếng vơi tiếng sầu từng đêm vắng
In mãi trong lòng thời gian qua

11:00 đêm 21.06.2014
đêm nay thấy vơi vơi sầu lòng thấy bơ vơ