Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2017 22:02, số lượt xem: 174

Đêm nay ngồi ngó bầu trời thanh
Mà trong lòng anh chẳng an lành
Anh ngồi tìm kiếm khắp trời ấy
Chẳng thấy tiên nâu cho an lòng

Sao khuất bóng tiên bầu trời thanh
Anh tìm kiếm mãi chẳng vui lòng
Anh ngồi nghe tiếng trong lòng đổ
Thì thầm gọi tiên dài đêm thanh

Từng đêm anh ngắm tiên nâu anh
Sao lại đêm nay khuất bóng nàng
Hồ tràm tiên đâu cho anh hỏi
Muốn thấy tiên nâu chỉ một nàng

Hôm nay tiên nâu có vui không ???
Sợ tiên buồn bã một mình thân
Luồn trong áng mây trên trời đó
Cho anh hiểu rõ để an lòng

09:00 đêm 07.05.2016
ngồi ngó trời đêm chờ một tiên nâu
xuất hiện mà chẳng thấy