Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2017 21:19, số lượt xem: 86

Thu này mình ngồi ngóng trông nhau
Bao giờ hết cơn lặng lẽ sầu
Vẫn còn lang thang trong cánh mộng
Vẫn còn đêm hoang ngóng trông nhau

Thu này sao gửi lòng tới nhau
Xa rồi vẫn xa biết nơi đâu
Thu này vẫn buồn trong đêm vắng
Thu này vẫn ngóng dài canh thâu

Thu này hỏi ai biết tin nhau
Ngồi đếm hạt sương đêm thu sầu
Nỗi niềm tâm sự đêm thanh vắng
Sao trao sao tặng tới lòng nhau

Thu này gợn bao mối tình sầu
Tình thơ đêm hoang trôi về đâu
Vẫn ghi từng đêm gom đâu đó
Xếp dài tình thơ mấy năm lâu

10:30 đêm 22.05.2014
sương đổ đêm thu sầu thơ thẩn trên dòng thơ đêm