Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2016 19:19, số lượt xem: 132

Thấy cánh én thoáng bay
qua bầu trời chiều nay
thơ thẩn anh đứng ngó
xuôi về tận cuối trời

Thoáng thấy áng mây trôi
tà tà theo gió trời
tà dương chiều nghiêng bóng
lòng như ngóng một người

Thoáng trong lòng chẳng hay
sao gợn chiều hoang này
như như ai đâu đó
ngó cánh én chiều nay

Muốn gửi cánh én bay
bao lời nói đêm này
vẫn gom trong lòng đó
sao gửi tới tận tay

08:00 đêm 10.02.2015
ngồi ngó cánh én chiều hôm