15.00
Đăng ngày 02/06/2017 21:32, số lượt xem: 84

Đêm nay ngồi ngó bầu trời trong
Tuần trăng đã khuyết đã xuôi vòng
Mấy tuần nữa trôi trăng mời gọi
Mấy tuần nữa ngồi ngóng chờ trăng
Chân trời bóng ai vương trong lòng
Chờ tuần trăng tới gửi lời thăm
Mờ mờ bóng ai chẳng rõ nét
Xa xa tiếc tiếc biết sao mong
Chân trời góc nào cho anh thăm
Ngồi xuống đề thơ chờ tuần trăng
Thơ thẩn với mây đêm buông gió
Gửi lời theo mây cõi xa xăm

09:40 đêm 18.02.2014
ngồi ngó vầng trăng khuyết đêm nay vui sầu với ý thơ