Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 21:44, số lượt xem: 126

Thao thức trong hồn thấy lạc loài
Bóng ai cách nẻo xa xa hoài
Mang mang nhớ nhớ dài mong đợi
Một mình đêm vơi chẳng bóng ai

Thao thức đêm khuya ngắm bầu trời
Chẳng giấc mơ nào êm ấm vui
Trà thơm cũng chẳng hương mùi vị
Ngồi xuống cạn ly lòng giá ơi

12:05 đêm 02.12.2012
ngồi xuống cạn ly lòng giá ơi