Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2017 19:42, số lượt xem: 151

Cổ tích nói Thủ Đức có nàng tiên
Dáng nâu nâu lùn lùn lại móm thêm
Tánh nết hiền lòng hậu nàng tiên đó
Anh muốn thấy muốn thăm nét tiên em

Từng nghe nói Thủ Đức có tiên nâu
Và đã nghe thời gian nghe đã lâu
Đâu nào ngờ lại được quen biết ấy
Đâu nào biết lại được thương rầy nhau

Anh chưa thấy nàng tiên nâu ra sao
Từng đêm nhớ nàng tiên thấy nghẹn ngào
Nghe người nói vừa nâu vừa móm ấy
Lại vừa lùn nâu nâu lại dễ thương

Trong lòng anh cầu gặp thấy tiên em
Ghi dòng thơ từng đêm ngập mùi thương
Móm móm tiên nâu nâu dễ thương ấy
Sao anh thấy hồ tràm nét tiên em

08:00 đêm 01.01.2016
tặng tiên Mộng Thơ