Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2017 20:15, số lượt xem: 113

Phiến mây gió thổi chập chừng
Đề thơ đêm vắng biết dừng đâu nơi
Trôi qua đã mấy năm rồi
Nhiều đêm thêm lạnh mưa rơi đêm về
Bàng bạc óng ánh đèn khuya
Lất phất từng hạt gió đưa hiên ngoài
Áng mây đen tối phủ trời
Mịt mù tâm cảnh mưa rơi thêm sầu

09.30 đêm 09.01.2013
mịt mù tâm cảnh đêm nay