Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 19:28, số lượt xem: 148

Đường đời xa cách bến
trôi dạt miền nhớ thương
thương thương yêu yêu đó
chốn giấu cõi xa đường

Bến bờ xa mùi thương
lạnh lùng đêm vắng buồn
vẫn in từng đêm đó
lòng lạnh giá như sương

Cách bờ cách bến thương
xa xa biệt trời phương
nỗi lo âu đêm xuống
bơ vơ lòng chẳng im

Thắm thoát qua từng đêm
một lá lòng cầu xin
bến bờ xa phương có
hình bóng đó là em

09:00 đêm 14.02.2015
phủ ngập mùi thương một bóng xa
đã thắm thoát một thời gian