Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 21:34, số lượt xem: 184

Lo thời gian đã trôi chảy mau
Lo hình dáng em đổi thay màu
Lo sợ miền thương hoang tàn xuống
Lo ngày gặp gỡ chẳng nhớ nhau

Thắm thoát thời gian lạnh canh thâu
Bóng ai vẫn in vương gót sầu
Ngập nén hương lòng gửi theo gió
Biết sao đường ngõ sao gặp nhau

10:40 đêm 06.07.2013
bốn năm sống một mình thắm thoát
thời gian quá mau