Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 18:31, số lượt xem: 88

Ghi dòng thơ đêm lại nhớ em
Ngó từng phiến mây trời vẽ thêu
Ly trà như gương in trời sắc
Trong lòng man mắc vui buồn thêm

Từng dòng thơ ghi lạnh lùng thêm
Chợt choàng cảnh khuya lạnh giá tim
U buồn bao năm trong cơn nhớ
Đường đời duyên nợ cảnh trái ngang

Ghi xuống tình thơ vấn vương nàng
In trong giấc mộng mãi thời gian
Nhiều đêm hoang thưa trời xanh phố
Cạn ly trà khuya thầm nhớ nàng

08:45 đêm 04.11.2013
thầm nhớ bóng ai đó là ai???