Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2019 20:11, số lượt xem: 59

Cảnh đời thấy miên man
Lạnh lùng trạm thời gian
Bóng em anh vẫn nhớ
Dù xa tít bên đàng

Cảnh đời thấy miên man
Đêm ngồi ngó cuối đường
Thầm thương bóng ai đó
Như chỉ có một nàng

Cảnh đời thấy miên man
Thì thào bao tiếng đêm
Tiếng lòng rụng rơi đổ
Như thấy thêm nhớ nàng

Cảnh đời thấy miên man
Sao mãi cứ xa nàng
Đêm nào về cũng vắng
Lạnh lùng trạm thời gian

09.00 đêm 06.03.2017
đêm nay lạnh lòng trên dòng thơ