Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2017 20:34, số lượt xem: 88

Ngồi phơi sương thấy lạnh lùng
Gặp nhau không nhớ não nùng trong tâm
Gió thu xào xạc qua sân
Thơ đề ghi xuống lạnh lùng nhớ em
Tiễn đưa hồn nhớ từng cơn
Thời gian xa cách gió sương mấy mùa
Nỗi buồn đêm bán ai mua
Ngồi đây ghi xuống sao vừa lòng đêm

08.00 đêm 14.07.2012
ghi thơ thế nào cho vừa đôi bên