Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:31, số lượt xem: 93

Một bóng ai xa hịện trong mơ
Gây bao xao xuyến lẫn mong chờ
Như áng mây trôi từng đêm ấy
Sao mãi mãi in trong giấc mơ

Một bóng ai đi chẳng quay về
Không tìm lại nhớ nhớ đôi khi
Không mong lại lòng đầy xao xuyến
Trong mơ miên man thấy em về

11.30 đêm 17.09.2013
như lòng mơ thấy em về