Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/02/2019 22:17, số lượt xem: 25

Thương sầu đêm ai chia
Ánh trăng tỏ đêm khuya
Lòng người lại buồn vắng
Hồn lang thang trời xa

Thương sầu đêm ai chia
Ánh trăng soi vật vờ
Lòng người mờ đen tối
Thở dài một mình khuya

Thương sầu đêm ai chia
Yêu thương thì xa bờ
Nơi xa xôi bên đó
Mình anh ngó trời khuya

Thương sầu đêm ai chia
Có em thì lại xa
Mãi tít khung trời đó
Một bóng em anh mơ

10.30 đêm 21.11.2016
một bóng anh thương là đủ rồi