Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2020 10:26, số lượt xem: 45

Thương nào mà vẫn xa
Buồn vơi trôi từng mùa
Như lá thu than thở
Từng đêm thêm vắng thưa

Thương nào mà vẫn xa
Ngồi ngóng nhau từng mùa
Những mùa đông trôi tới
Một mình lạnh lùng khuya

Thương nào mà vẫn xa
Từng đêm ngóng tin về
Mối tình thương này đó
Cách sông cách biển xa

Thương nào mà vẫn xa
Gom từng hạt cay chua
Từng dòng thơ đêm đó
Sầu sầu vắng từng mùa

10.30 đêm 18.05.2017
đêm vắng thưa ngồi nhớ người