Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 23:19, số lượt xem: 83

Thời gian đã quên gì
Tờ lịch cuối năm đi
Trôi về miền dĩ vãng
Chợt choàng cảnh đêm khuya

Ngày mai chắc còn mưa
Năm mới có gì thưa
Đường phố vui xuân đó
Lòng người ẩm ướt mưa

Xuân này thơ thẩn sang
Vui chơi khắp ngả đường
Mình anh trong nhà ấy
Chẳng ngó thấy xuân em

Xuân chẳng thấy thương anh
Qua lại chằng hỏi thăm
Mấy xuân lạnh lùng đó
Bao giờ mới thăm anh

10:30 đêm 02.02.2014
thơ thẩn mùa xuân hoang và thơ
thẩn tới ai đêm nay