Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2017 20:56, số lượt xem: 93

Hỏi từng mùa thu sang anh nhớ ai
Vẫn lang thang hồn trôi khắp đêm trời
Hỏi lá vàng nào vui mùa thu đến
Cây cành rơi lá rụng phủ hiên ngoài

Từng mùa thu anh vẫn ngồi nơi đây
Dòng thơ lạnh lùng trôi vương tháng ngày
Biết nhớ ai trong lòng đêm ngồi vẽ
Chẳng có ai rõ bóng tháng đêm ngày

Từng năm sang một mình chẳng có vui
Ngó sương thu từng mùa phủ trắng ngời
Rồi cũng đến thu này cạn ly ngóng
Đêm trời trong trăng vàng thêm sầu ơi

11:10 đêm 15.05.2014
thơ thẩn thuyền tình đâu đây đêm nay