Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2018 22:08, số lượt xem: 126

Đêm nay gió thổi mưa bay
Ngóng ai chẳng thấy đêm nay thấy buồn
Ngóng ai chẳng rõ cho thương
Bóng ai chẳng rõ bên đường gió mưa
Đêm buông gió lạnh trời khuya
Hạt mưa hạt gió phân chia nỗi lòng
Lang thang cánh mộng đêm mong
Đêm nay thiếu ánh trăng trong thêm buồn

10.00 đêm 07.09.2013
thơ thẩn mình đêm nay