Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2020 10:40, số lượt xem: 40

Mong chờ tan lớp mây mù
Chờ ngày gặp gỡ anh bù lại cho
Buồn vui mệt mỏi đừng lo
Hai người hai bóng cho vừa đôi bên
Cách trở chưa gặp đừng quên
Tiếng cười tiếng nói thiếu đêm thiếu ngày
Canh dài cầu ngắn đến mai
Bòn từng câu nói bòn lời tặng em

11.00 đêm 21.05.2017
mong cho bão mưa phai tàn