Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2017 23:14, số lượt xem: 151

Ngồi nhặt hạt buồn đêm
Sao đổ dài thời gian
Nhặt gom vào đâu đó
Dòng thơ thêm đượm buồn

Nhặt hạt vắng mình anh
Tê buốt trạm thời gian
Hạt mưa vẫn rơi đổ
Buồn sầu từng canh đêm

Ngồi nhặt tiếng sầu vơi
Bối rối ngập bờ môi
Thời gian chẳng ngớt hạt
Mưa đổ ngập tràn trôi

Ngồi nhặt hạt nhớ nhau
Dòng thơ lạnh đã lâu
Vết thương đầy dòng ấy
Từng hạt yêu thương sầu

08:00 đêm 30.05.2016
đêm nay ngồi nhặt tiếng lòng người miền xa