Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2017 20:39, số lượt xem: 86

Sương đêm chia rẻ hồn đi
Còn nửa hồn đó lậm lỳ nhớ ai
Nửa hồn trôi khắp lưng trời
Nửa hồn còn lại nhớ ai đêm này
Một bóng phảng phất cho say
Tên còn thấp thoáng đâu đây trong lòng 
Hỏi lòng còn nhớ em không
Lòng còn vẫn nhớ chờ trông từng giờ

09:30 đêm 12.06.2012
ngồi đếm từng giờ phút xa nhau