Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2017 19:56, số lượt xem: 83

Đã mấy mùa thu tan tác trôi
Trôi cả bóng ai xa xa rồi
Chẳng có vết rơi để kiếm nhặt
Như mây lưng trời chờ gió trôi

Gió đưa mây đi tận cuối trời
Mấy mùa thu rồi lá rụng rơi
Thấy bóng em đâu buồn hoa cỏ
Lòng anh đợi nhớ ngóng từ lâu

11:45 đêm 02.01.2013
lòng đêm vẫn ngóng chờ em