Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 20:16, số lượt xem: 107

Buồn ngó chiều thu lá vàng bay
Lòng nhớ tới ai chiều hôm này
Ngó lá vàng thu bên thềm vắng
Cất tiếng gọi thầm chẳng ai hay

Buồn nhớ tới ai chiều thu này
Bên cạnh có ai dỗ cơn say
Ánh nắng vàng thu in thềm ấy
Biết nhắn nhủ ai tới tim người

09.00 đêm 06.07.2012
ngồi ngó lá thu thêm nhớ người