Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2017 20:23, số lượt xem: 99

Ngồi đêm hỏi trời sao chẳng vui
Gửi gió đưa đi bao lời mời
Mấy mùa đã trôi vào dĩ vãng
Sao nhớ tới nàng nhớ chẳng vơi
Lặng lặng bầu trời chẳng thấy vui
Nhẹ nhẹ bờ môi thầm tên người
Ngồi viết dòng thơ nghe tim gọi
Biết sao gửi tới tới tim người

08.00 đêm 13.01.2013
biết sao gửi tới tới tim người