Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 20:36, số lượt xem: 103

Giờ đã khuất bóng nhau
Đường đời biết tìm đâu
Số duyên trôi đâu đó
Sao biết rõ là ai

Giờ biết tìm đâu nơi
Đêm đêm chẳng thấy vui
Đông này thêm cơn lạnh
Ngồi ngắm hạt sương rơi

Giờ đã trải trôi qua
Lất phất ánh sương nhoà
Mùi yêu thương đâu đó
Ngập phủ dài đêm khuya

Giờ hồn đã trôi đi
Bao tiếng gọi đêm khuya
Theo sương gió đông đó
Cầu cho tới em nghe

10:30 đêm 14.07.2012
cầu cho tới lòng em nghe