Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2017 23:38, số lượt xem: 120

Gửi chúc tết này tới miền xa
Thịnh vượng vui tươi êm ấm nhà
Úc xa bao lời mùa tết đến
Phương trời thương mến ngàn dặm xa
Gửi lời chúc tết theo gió đi
Cầu cho gió xuân cuốn cuốn về
Cho tới cuối trời miền thương đó
Gửi bao cơn nhớ mùa xuân đi
An khang vui tết cuối trời xa
Ngồi xuống đề thơ cạn đêm khuya
Phương phúc đường xa Giáp Ngọ đến
Ngồi khai bút khuya gửi gió đi

10:00 đêm 09.02.2014
ngồi nghĩ tới ai mà đề ghi bài thơ này