Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 20:41, số lượt xem: 78

Hồn thơ từng trạm thơ thẩn hoài
Hỏi ai vẽ cho một bóng người
Như xa như nhạt từng đêm tối
Ai vẽ cho anh rõ bóng người

Hồn thơ thẩn nhạt từng trạm ơi
Sợ nhạt tên ai bóng một người
Để gom nỗi mong chờ ngóng đó
Để gom lời hứa tặng bên tai

10:10 đêm 05.05.2013
ghi bài thơ này chợt nhớ tới người đã trôi xa