Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 22:24, số lượt xem: 110

Sương phủ trắng đêm nay
Lạnh lạnh ướt vai gầy
Mái hiên lất phất giọt
Ẩm ướt cả lòng người

Hạt sương theo gió bay
Mấy tháng sương phủ đầy
Mùa đông bơ vơ đứng
Ai hiểu lòng đêm nay

Hồn trôi theo sương bay
Đã tới cõi đêm này
Ngồi thơ thẩn đêm đó
Đã tới sáng chẳng hay

Một lá lòng đâu đây
In giấu đã lâu ngày
Hỏi ai trong đêm vắng
Biết gửi tặng ai đây

04:50 sáng 15.06.2014
bệnh đêm nay cảm ngủ không được
chợt choàng viết bài thơ này