Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 22:06, số lượt xem: 127

Chờ một chút anh xin
Một lời yêu với em
Anh ngóng chờ lời đó
Để lòng rõ có em
Chờ một chút đừng quên
Gặp nhau anh sẽ đền
Lời hứa hẹn này đó
Anh chẳng bao giờ quên
Chờ cho đến ngày thương
Từng đêm em đừng buồn
Khi nào trong lòng nhớ
Ngó về cuối trời phương
Chờ cho gọn từng đêm
Lòng anh nhớ anh thương
Từng đêm anh gom xuống
Từng phút vẫn có em